Przepisy gry

I.
BOISKO

 

II.  
LOSOWANIE  PRZED  MECZEM

Strona, która wygra losowanie, ma możliwość wyboru jednego z trzech wariantów:

 1. pierwsza serwować
 2. odbierać serw
 3. rozpoczęcia meczu na wybranej przez siebie stronie boiska.

III.  
SYSTEM  PUNKTACJI

 1. mecz trwa do 2 wygranych setów, do 21 punktów w secie
 2. po każdej zakończonej akcji doliczany jest jeden punkt
 3. serwuje ta strona, która wygrała ostatnią wymianę
 4. punkt ten dolicza się do wyniku zawodnika (w deblu - zawodników) wygrywającego wymianę
 5. w przypadku wyniku 20:20 seta wygrywa ta strona, która pierwsza zdobędzie przewagę dwóch punktów
 6. jednak przy wyniku 29:29 zawodnik, który osiągnie trzydziesty punkt automatycznie wygrywa seta
 7. strona, która wygra seta rozpoczyna serwować w secie następnym.

 IV.  
PRZERWY  W  GRZE

 1. 60 sekund w każdym secie, gdy strona prowadząca zdobędzie jedenasty punkt
 2. 120 sekund pomiędzy pierwszym i drugim, oraz pomiędzy drugim i trzecim setem.

V.  
ZMIANY  STRONY  BOISK

Zmiany stron boiska zawodnicy dokonują po zakończeniu pierwszego seta, drugiego seta, w trzecim secie, gdy pierwsza ze stron osiągnie 11 punktów.

VI.  
POLA  SERWISOWE

Singiel

 1. Serwujący serwuje z prawego pola serwującego, na prawe pole odbierającego: na rozpoczęcie seta (przy wyniku 0-0), oraz kiedy wynik zawodnika serwującego jest parzysty (np. 4:7)
 2. Serwujący serwuje z lewego pola serwującego, na lewe pole odbierającego kiedy wynik jest nieparzysty (np. 5:2)

Debel

 1. Serwujący serwuje z prawego pola serwującego, na prawe pole odbierającego: na rozpoczęcie seta (przy wyniku 0-0), oraz kiedy wynik strony serwującej jest parzysty (np. 4:7)
 2. Serwujący serwuje z lewego pola serwującego, na lewe pole odbierającego kiedy wynik strony serwującej jest nieparzysty (np. 5:2)
 3. Jeśli strona serwującą wygra wymianę, to otrzymuje punkt i ten sam zawodnik serwuje ponownie, ale z drugiego pola serwisowego (np. jeśli serwował z prawego, to teraz z lewego).
 4. Tylko zawodnik serwujący zmienia pole serwisowe, kiedy zdobywa kolejne punkty.
 5. Strona odbierająca nie zmienia swojego ustawienia, kiedy to strona serwująca zdobywa kolejne punkty serwując serwy na przemian z lewej i prawej strony.

Zmiany ustawienia zawodników w deblu obrazuje poniższa tabelka.

VII.  
PRAWIDŁOWY  SERW

 1. Uderzenie lotki rakietą musi być wykonane poniżej talii zawodnika serwującego.
 2. trzonek rakiety serwującego musi być skierowany głowicą w dół
 3. w czasie wykonywania serwu obie stopy serwujacego muszą mieć styk z podłożem
 4. uderzenie lotki musi być wyraźnie w podstawę lotki
 5. ruch rakiety serwującego, w kierunku do przodu, musi być ciągły.

VIII.  
NAJWAŻNIEJSZE  BŁĘDY  PODCZAS  GRY

 1. lotka nie przelatuje nad siatką lub przelatuje pod siatką
 2. lotka upada po za liniami ograniczającymi boisko (aut)
 3. lotka dotknie zawodnika lub jego ubioru
 4. lotka dotknie sufitu lub ściany
 5. lotka zostanie odbita kolejno dwukrotnie przez tego samego zawodnika
 6. w deblu lotka zostanie odbita przez zawodnika, a bezpośrednio po nim przez jego partnera
 7. zawodnik w czasie gry dotknie siatki: rakietą, ciałem lub ubiorem
 8. zawodnik rozmyślnie rozprasza przeciwnika.

Additional information